අප අමතන්න

ඔබගේ ප්‍රශ්නයට හෝ ගැටලුවට පිළිතුර සොයාගත නොහැකි නම්, කරුණාකර පහත පෝරමය භාවිතා කර අප හා සම්බන්ධ වන්න. හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබේ පණිවිඩයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු.

කාර්යාලය : 613/11/B, Kandula Mawatha, Liyanage Mulla, Seeduwa

දුරකථන අංකය : 0762195054

විද්යුත් තැපෑල : [email protected]

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම itemads.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න
logo