පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් අගනා බිම්කොටස්

Published by Lakshitha Premier Land 23 Nov 09:50 am Kadawatha, Gampaha

Rs 525,000

කඩවත නගරයෙන් ඉඩමක් සෙවූ ඔබ වෙනුවෙන්ම දැන් කඩවත නගර සීමාවෙන්ම.

😍 පර්චසය රු. 525,000/= සිට

💥 කඩවත (218) ගනේමුල්ල බස් පාරට මුහුණලා.

💥කිරිබත්ගොඩ, මාකොළ, දෙල්ගොඩ,ගනේමුල්ල, නිට්ටඹුව, කඩුවෙල නගර වලට ඉක්මනින් පිවිසීමේ හැකියාව.

💥කඩවත අධිවේගී පිවිසුම ආසන්නයේ.

💥නුවර කොළඹ ප්‍රධාන පාරට 1.5 km නුදුරින්

💥කඩවත නගරයට විනාඩි 5 යි.

💥 කිරිල්ලවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට විනාඩි 10 යි.

💥 සුපිරි වෙළඳසැල් , ඉන්ධන පිරවුම්හල අතේ දුරින්.

වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න. - 0706565282

Land
Land type: Commercial, Residential, Other
Land Size: 10 perches
Address: Kirillawala, Kadawatha .
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite

Contact

Do you have something to sell?

Post your ad on itemads.lk ?

Post your ad now
logo